Domino Butik
×
 x 

Twój koszyk jest pusty
Koszyk - Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dominobutik.pl

Właścicielem sklepu internetowego dominobutik.pl jest:
Firma Usługowo-Handlowa DOMINO Sławomir Roppel
ul. Św. Jacka 1, 84-200 Wejherowo
NIP: 5881820093, REGON: 191760984

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
1. Pod numerem telefonicznym +48 535 211 200 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dominobutik.pl;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.dominobutik.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.U.H. Domino Sławomir Roppel, 84-200 Wejherowo,
ul. Św. Jacka 1 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
8. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.;

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dominobutik.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Warunkiem złożenia Zamówienie w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych m.in. dostęp do internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad. Minimalne różnice w odbiorze kolorów produktów mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora. Wymiary produktów mogą różnić się nieznacznie od podanych w ofertach – dopuszczalne jest wahanie +/- 2 cm w rozmiarach ubrań.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.U.H. Domino Sławomir Roppel zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.dominobutik.pl
8. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w punkcie V Regulaminu dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
9. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.
10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Rejestracja oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest rejestracja (utworzenie ) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania się na konto klienta).
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Klient wysyłając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego dominobutik.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.
5. F.U.H. Domino Sławomir Roppel może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.dominobutik.pl, dokonać wyboru towaru - odzieży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    a) przedmiotu zamówienia,
    b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów     dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    c) wybranej metody płatności,
    d) wybranego sposobu dostawy,
5. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku „Kupuje i płacę” oznacza złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcie umowy kupna-sprzedaży towarów objętych zamówieniem
6. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie Zamówienia i potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji.

V. Koszt, sposoby i termin dostawy
1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Realizujemy wysyłki zagraniczne po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym w celu indywidualnej wyceny kosztów wysyłki za granicę.
2.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
przesyłka kurierska przedpłata 18zł
przesyłka kurierska pobraniowa 23zł
odbiór osobisty w: Domino Butik, 84-200 Wejherowo, ul. św. Jacka 1
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności (dot. przedpłaty na konto)

VI. Metody płatności
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
płatność w systemie Przelewy24, przelew tradycyjny

płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
Bank BZWBK nr 62 1500 1881 1218 8007 7318 0000,
Domino Butik
Sławomir Roppel
ul. Św. Jacka 1
84-200 Wejherowo

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą na adres F.U.H Domino Sławomir Roppel, ul. Św. Jacka 1 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Towar Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na poniższy adres:
F.U.H Domino Sławomir Roppel, ul. Św. Jacka 1, 84-200 Wejherowo.
6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
8. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności , w tym koszty dostawy ( nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy). Wyjątek stanowi sytuacja kiedy Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym. W takiej sytuacji Klient ponosi koszty dostawy.
10. Sprzedawca może wstrzymać się z ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru.
11. Zwrotu płatności dokonujemy na konto bankowe wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.
12. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania oraz zapachów

VIII. Reklamacje dotyczące towarów
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczna lub prawną.
3. Firma F.U.H Domino nie jest producentem Towarów.
4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
5. Reklamowane Towary należy wysłąć na koszt Klienta na adres: F.U.H Domino Sławomir Roppel, ul. Św. Jacka 1, 84-200 Wejherowo.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a gdyby to było niemożliwe w tym okresie do poinformowania Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
8. O rozstrzygnięciu reklamacji klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub za pomocą poczty.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Firma F.U.H Domino podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić F.U.H Domino o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 84-200 Wejherowo, ul. Św. Jacka 1, mailowo pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Firma F.U.H Domino zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.U.H Domino Sławomir Roppel a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.U.H Domino Sławomir Roppel a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.U.H Domino Sławomir Roppel.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zmiany regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

 

 

 
pdf icon
Formularz reklamacyjny
- do pobrania
pdf icon
Formularz zwrotu
- do pobrania

FORMY PŁATNOŚCI


Karty kredytowe
Przelewy online


Przelew
tradycyjny

odbior

Obiór
osobisty

NA SKRÓTY

INFORMACJE

KONTAKT